Anasayfa
Giriş Yap
Kayıt Ol
Kategoriler

🎈 Biz Kimiz?
🧐 Nasıl Çalışır?
🌟 Müşteri Değerlendirmeleri

Destek
İletişim
Kariyer
Blog
Anasayfa
Talepler
Bildirimler
Kategoriler

📲 Mobil Uygulama İndir
🎈 Biz Kimiz?
🧐 Nasıl Çalışır?
🌟 Müşteri Değerlendirmeleri
💁 Destek

Çıkış
İzle ve Öğren 🎓
Genel Bakış 👀
Talepler
Teklifler
Anlaşmalar
Değerlendirmeler
Bildirimler
İstatistikler
Profilim
Ayarlar

📲 Mobil Uygulama İndir
🌟 Üyelik
🌟 Hesabını Yükselt
📣 Profilini Paylaş
🎓 İzle ve Öğren
💁 Destek

Çıkış

GİGBİ.COM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

İÇİNDEKİLER

Aydınlatmanın Amacı ve Veri Sorumlusu (Açılış Sayfası)

Tanımlar

Süreçlere Göre İşlenen Verileriniz (Amaçlar ve Hukuki Sebepler)

Web Sitesi Ziyareti

Web Sitemizi Ziyaret Ediyorsanız

Hizmet Alma Süreçleri

Hizmet Talebi Oluşturma

Üyelik Süreçleri

Hizmet Verenlerle İletişim ve Teklifleri Değerlendirme

Hizmet Verme Süreçleri

Üyelik Süreçleri

Üyelik Ücretleri

Teklifleri Verme ve Hizmet Alanla İletişim

İletişim Süreçleri

Talep Şikâyet Takibi ve Gigbi ile İletişim

Pazarlama Süreçleri

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

Haklarınız

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Çerezler

Çerezler Vasıtası ile Toplanan Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

GİGBİ.COM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin (Bundan böyle 'Aydınlatma Metni' olarak anılacaktır) temel amacı, Gigbi Dijital Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan böyle 'Gigbi' olarak anılacaktır) tarafından işletilen https://www.gigbi.com/ internet sitesinin kullanımı esnasında elde edilen ve/veya üçüncü taraflarca sağlanan kişisel verilerin işlenme süreçlerine dair bilgilendirme yapmaktır. Bu aydınlatma, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle 'Kanun' veya 'KVKK' olarak anılacaktır) 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için hazırlanmıştır.

Bu metin, Gigbi web sitesi ve mobil uygulamalarının kullanılması sırasında Gigbi tarafından toplanan veya Kullanıcıların aktif eylemleri neticesinde gigbi.com'a aktardıkları kişisel verilerin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, hukuki gerekçeleri ve kullanıcıların ilgili hakları hakkında detaylı bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu süreç, kullanıcıların Gigbi'nin hizmetlerini kullanımı ile ilgili kapsamlı ve şeffaf bir bilgilendirmeye erişimini sağlamak için tasarlanmıştır.

Gigbi.com olarak, kişisel verilerin yasalara uygun bir şekilde toplanması, muhafazası ve paylaşılmasını temin etmek, aynı zamanda bu verilerin gizliliğini korumak maksadıyla en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır. Bu hedefe ulaşmak adına, kullanıcıların kişisel verileri, aşağıda detaylandırılan şartlar ve koşullar çerçevesinde işlenmektedir.

Gigbi, kullanıcılarına iş gücü gerektiren çeşitli hizmetler (organizasyon, fotoğrafçılık, özel ders, temizlik, boya-badana vb.) için fiyat ve kalite karşılaştırması yaparak seçenek sunma imkânı sağlamak amacıyla, web sitesi aracılığıyla hizmet veren firmalar ve bireylerle kullanıcıları buluşturan bir aracı hizmet sağlayıcıdır. Bu hizmetler kapsamında, bu Aydınlatma Metni'nde belirtilen şekilde, kişisel verileriniz Gigbi.com'un ticari faaliyetleri çerçevesinde işlenebilmektedir. Gigbi.com üzerinde gerçekleştirdiğiniz işlemlere göre değişkenlik gösteren bu kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile detaylandırılmış olup, bu metin, kullanıcıların Gigbi.com'un veri işleme faaliyetleri hakkında tam bir bilgiye sahip olmalarını hedeflemektedir.

Gigbi, bu Aydınlatma Metni'ndeki hükümleri, herhangi bir zamanda, gigbi.com web sitesi üzerinden yapacağı yayımlama yoluyla güncelleyebilir ve değiştirebilir. Bu tür güncellemeler ve değişiklikler, gigbi.com web sitesinde ilan edildikleri tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:

Kişisel veri, kimlikleri belirli veya belirlenebilir olan gerçek kişilere ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi, bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik yollarla veya herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, erişilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanımının engellenmesi gibi işlemlerin tümünü ifade eder.”

İlgili kişi, kendi kişisel verileri işlenen gerçek kişi olarak tanımlanmaktadır.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve yöntemlerini tespit eden, ayrıca veri kayıt sisteminin oluşturulması ve yönetilmesinden mesul olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin toplanması sırasında, veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi tarafından ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin işlenme amacı, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi, ayrıca Kanun'un 11. maddesinde belirtilen diğer haklar hakkında bilgi verilmesi yükümlülüğünü ifade eder.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, aynı zamanda veri kayıt sisteminin oluşturulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Gigbi, veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır.

İşlem Süreçlerine Göre Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

WEB SİTESİ ZİYARETİ

Web Sitemizi Ziyaret Ediyorsanız,

İlgili Kişi

Gigbi tarafından işlenen kişisel verilere sahip olan siz, web sitemizi ziyaret ettiğiniz için 'Web Sitesi Ziyaretçisi' olarak tanımlanmaktasınız ve aynı zamanda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 'İlgili Kişi' olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Gigbi web sitesini veya mobil uygulamasını kullanmanız sonucunda sizlere ait bazı kişisel verileri elde etmekteyiz. Bu verilerin işlenmesi, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde gerçekleştirilmektedir:

 • Web Sitesi Trafik Bilgileriniz (Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi vb.)
  • İşlem Güvenliği Amacıyla;
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yönetimi ve saklama, arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
    • KVKK’nın 5/2a maddesinde yer alan 'Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi' sebebiyle,
     • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 'Yer Sağlayıcının Sorumluluğu' başlıklı 4. maddesi uyarınca işlenmektedir.

Bununla birlikte, tarayıcınızda üçüncü parti çerezlere onay vermiş olmanız durumunda, bu çerezler aracılığıyla elde edilen bilgileriniz, 'Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi' ve 'Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi' amacıyla, KVKK'nın 5/1. maddesinde öngörülen açık rızanız doğrultusunda işlenecektir. Ayrıca, bazı zorunlu çerezler aracılığıyla elde edilen ve teknik sorunların tespiti, eriştiğiniz platform için stabil bir deneyim sağlamaya yönelik bilgiler, KVKK'nın 5/2f maddesinde öngörülen 'Meşru Menfaatlerimiz' gerekçesiyle işlenmektedir.

Gigbi mobil uygulaması aracılığıyla hizmetlerimizden yararlanmak istemeniz durumunda, kullandığınız Android veya iOS işletim sistemi üzerinden verdiğiniz rızayla elde edilen mobil reklam kimlikleriniz, 'Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi' amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 28/1. maddesi uyarınca, ilgili makamlarca talep edilmesi durumunda, herhangi bir aydınlatma yükümlülüğüne tabi olmaksızın ve açık rızanızın aranmaması koşuluyla aktarılabilir.

Ayrıca, kanunlarca açıkça öngörülmüş durumlar haricinde, öngörülemeyen hallerde de, kanunlarda belirtilmiş şartlarda, talep edilmesi halinde, kişisel verileriniz, yasal sınırlamalar ve belirlenen amaçlar dahilinde, kamu kurumlarına (bakanlıklar ve benzeri idari makamlar gibi) aktarılabilir.

Yasal yükümlülüklerimiz dışında, açık rızanızı gerektirmeyen durumlarda, üçüncü parti çerez sağlayıcılara, web sitesindeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinizle ilgili bazı bilgiler, çerezler aracılığıyla işlenerek aktarılabilir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için Çerez Politikası bölümümüzü inceleyebilirsiniz.

HİZMET ALMA SÜREÇLERİ

HİZMET TALEBİ OLUŞTURMA

İlgili Kişi

Kişisel verileri Gigbi tarafından işlenen siz, bir mal ya da hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

"Hizmet talebinde bulunmanız halinde, talebinizle ilişkili olarak;

 • Kimlik Bilgileriniz (Ad, Soyad),
 • İletişim Bilgileriniz (E-Posta Adresi, Telefon Numarası),
 • Hizmet Bilgileri (Hizmet Zamanı, Talep Tarihi, Talep Edilen Hizmet, Hizmetin Yapılacağı Yer, İhtiyacın Detayları),
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz (Kullanıcı ID, IP Adresi, İş Numarası)

gibi kişisel verileriniz;

Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve saklama, arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,

 • KVKK'nın 5/2ç maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması gerektiğinde,
  • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki 'Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü' (Madde 11/2) gereğince;
 • KVKK'nın 5/2c maddesi kapsamında, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilişkili olarak, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda,
  • Sizinle yapılan Kullanıcı Sözleşmesi temelinde;

işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 28/1. maddesi çerçevesinde, ilgili makamlar tarafından talep edilmesi halinde, herhangi bir aydınlatma yükümlülüğüne tabi olmaksızın ve açık rızanızın aranmaması koşuluyla aktarılabilir.

Bunun yanı sıra, kanunlarca öngörülemeyen durumlar haricinde, kanunlarda açıkça belirtilen durumlarda, talep edilmesi halinde, kişisel verileriniz yasal sınırlamalar ve belirlenen amaçlar dahilinde, kamu kurumlarına (bakanlıklar ve benzeri idari makamlar gibi) aktarılabilir.

Yasal yükümlülüklerimiz dışında, açık rızanızı gerektirmeyen durumlarda, kişisel verileriniz;

 • Saklama faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla, yurt içinde veya yurt dışında bulunan tedarikçilerimize,
 • Hizmet talebinizde belirttiğiniz hizmete ilişkin olarak teklif verme amacıyla, ilgili hizmet sağlayıcılarına aktarılmaktadır.

HİZMET ALAN ÜYELİK SÜREÇLERİ

İlgili Kişi

Kişisel verileriniz, Gigbi tarafından işlenmektedir. Bir mal veya hizmet satın almanız sebebiyle tarafımızca 'Ürün veya Hizmet Alan Kişi' olarak tanımlanmaktasınız. Ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 'İlgili Kişi' olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Gigbi üyeliğinizin oluşturulması ve hizmet talebinizin tamamlanabilmesi için temel bilgileriniz ve taleplerinizle ilgili olarak;

 • Kimlik Bilgileriniz (Ad, Soyad),
 • İletişim Bilgileriniz (E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Adres),
 • Hizmet Bilgileri (Aranan Hizmet, Teklif İstenen İşler, Talep Detayları),
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz (Kullanıcı ID, Şifre/Parola, E-Posta Adresi Doğrulama Bilgisi, Telefon Numarası Doğrulama Bilgisi, Hesap Oluşturma Tarihi, Sisteme Giriş Tarihi vb.),
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Varsa Hizmete İlişkin Fotoğraf)

gibi kişisel verileriniz işlenmektedir.

Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin gerçekleştirilmesi, üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve denetlenmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,

 • KVKK'nın 5/2ç maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması gerektiğinde,
  • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki 'Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü' (Madde 11/2) gereğince;
 • KVKK'nın 5/2c maddesi kapsamında, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilişkili olarak, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda,
  • Sizinle yapılan Kullanıcı Sözleşmesi temel alınarak;

kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 28/1. maddesi çerçevesinde, ilgili makamlar tarafından talep edilmesi halinde, herhangi bir aydınlatma yükümlülüğüne tabi olmaksızın ve açık rızanızın aranmaması koşuluyla aktarılabilir.

Öngörülemeyen durumlarda veya kanunlarda açıkça belirtilen şartlar altında, kişisel verileriniz, kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar ve benzeri idari makamlar gibi) yasal amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Yasal yükümlülüklerimiz dışında, açık rızanızı gerektirmeyen durumlarda, kişisel verileriniz;

 • Saklama faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla, yurt içinde veya yurt dışında bulunan tedarikçilerimize,
 • Hizmet talebinde bulunmanız halinde, kişisel verilerinizin bir kısmı (ad, soyad ve tercihinize bağlı olarak iletişim bilgileriniz gibi) size teklif vermesi amacıyla ilgili hizmet sağlayıcılarına aktarılmaktadır.

HİZMET VERENLERLE İLETİŞİM VE TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME

İlgili Kişi

"Kişisel verileriniz, Gigbi tarafından işlenmektedir. Bir mal veya hizmet satın almanız sebebiyle tarafımızca 'Ürün veya Hizmet Alan Kişi' olarak tanımlanmaktasınız. Ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 'İlgili Kişi' olarak kabul edilmektesiniz."

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Hizmet talebiniz üzerine, hizmet sağlayıcılar Gigbi platformu aracılığıyla size teklif sunabilir ve mesaj gönderebilirler. Bu süreçte, sunulan teklifleri değerlendirme, hizmet sağlayıcıların iletilerine yanıt verme, bu iletişim platformu üzerinden metin, görsel ve konum bilgisi paylaşma ve nihai aşamada ilgili teklifler arasından bir seçim yapma imkânınız bulunmaktadır. Bu aşamada,

Bu süreçte aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • Kimlik Bilgileri: Adınız ve soyadınız,
 • İletişim Bilgileri: Mesaj içeriğiniz, mesaj gönderim tarihiniz, mesaj gönderim saatiniz,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraflar,
 • Lokasyon Bilgileri: Konum bilgisi.

Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerin yürütülebilmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

 • KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
  • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden;
 • KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
  • Sizinle akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’ne istinaden;

İşlenmektedir.

Ayrıca, Gigbi platformu üzerinden kredi kartı veya banka kartı kullanarak ödeme yapılabilen bazı hizmetleri tercih etmeniz durumunda, bu ödemelerinizi kredi veya banka kartınız aracılığıyla Gigbi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu süreçte, kartınızda yer alan bilgileriniz ve ödeme bilgileriniz, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecektir. Bu işlem, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 5/2c maddesi uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olarak, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartı altında, sizinle yapılan Kullanıcı Sözleşmesi temel alınarak gerçekleştirilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 28/1. maddesi çerçevesinde, ilgili makamlar tarafından talep edilmesi halinde, herhangi bir aydınlatma yükümlülüğüne tabi olmaksızın ve açık rızanızın aranmaması koşuluyla aktarılabilir.

Öngörülemeyen durumlarda veya kanunlarda açıkça belirtilen şartlar altında, kişisel verileriniz, yasal sınırlamalar ve belirlenen amaçlar dahilinde, kamu kurumlarına (bakanlıklar ve benzeri idari makamlar gibi) aktarılabilir.

Yasal yükümlülüklerimiz dışında, kişisel verileriniz;

 • Saklama faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla, yurt içinde veya yurt dışında bulunan tedarikçilerimize,
 • Ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme bilgilerinizin banka veya ödeme kuruluşu olan iş ortaklarımıza,
 • Hizmet iletişimi kapsamında ilgili hizmet sağlayıcılara aktarılmaktadır.

Ek olarak, kredi kartı bilgilerinizin Gigbi üzerinde kaydedilmesini tercih etmeniz durumunda, bu bilgiler, kart saklama hizmeti sunan iş ortaklarımıza aktarılacak ve açık rızanız doğrultusunda güvenli bir şekilde saklanacaktır.

Hizmet sağlayıcılarla yapılan iletişimde sizin tarafınızdan iletilen kişisel veriler konusunda, ilgili hizmet sağlayıcılar veri sorumlusu olarak kabul edilecektir. Aynı şekilde, hizmetin verilmesi sürecinde Gigbi dışı kanallar üzerinden gerçekleştirilen iletişimler ve hizmete ilişkin kayıtlar, hizmet sağlayıcı ile hizmet alıcı arasındaki hukuki ilişkinin bir parçası olarak, bu kapsamda işlenen veriler konusunda Gigbi veri sorumlusu olmayacaktır.

HİZMET VERME SÜREÇLERİ

ÜYELİK VE HİZMET VERME

İlgili Kişi

Gigbi tarafından işlenen kişisel verilere sahip olarak, gigbi.com üzerinden hizmet sunmanız nedeniyle 'Hizmet Veren' olarak tanımlanmaktasınız. Ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 'İlgili Kişi' olarak kabul edilmektesiniz. Bu bağlamda, hem gerçek kişi hizmet verenler hem de tüzel kişi hizmet verenlerin yetkilileri, aydınlatma metni kapsamında 'Hizmet Veren' olarak değerlendirilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Gigbi platformu üzerinden hizmet vermek amacıyla 'Hizmet Veren' olarak kayıt olmanız gerekmektedir. Bu süreçte, hem üyelik işlemleri hem de Gigbi üzerinden sunacağınız hizmetlerle ilişkili olarak aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • Kimlik Bilgileri: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, fotoğrafınız,
 • İletişim Bilgileri: E-Posta adresiniz, faks numaranız, telefon numaranız, Mersis No, web sitenizin URL adresi, KEP adresiniz vb.,
 • Finans Bilgileri: Vergi dairesi, vergi kimlik numaranız, kabul edilen ödeme türleri,
 • Adres Bilgileri: Adresiniz, posta kodunuz,
 • Mesleki Deneyim Bilgileri,
 • Hizmet Bilgileri: Hizmet alanlarınız, teklif verme oranınız, verilen teklif sayınız, puanınız, memnuniyet oranınız, yorumlar vb.,
 • İşlem Güvenliği Bilgileri: Kullanıcı ID'niz, şifreniz/parolanız, e-posta adresi doğrulama bilgisi, telefon numarası doğrulama bilgisi, hesap oluşturma tarihiniz, sisteme giriş tarihiniz vb.

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir:

 • Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin gerçekleştirilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, üyelerle ilgili faaliyetlerin yönetilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve saklama, arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,
  • KVKK'nın 5/2ç maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması gerektiğinde,
   • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki 'Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü' (Madde 11/2) gereğince;
  • KVKK'nın 5/2c maddesi kapsamında, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilişkili olarak, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda,
   • Sizinle yapılan Kullanıcı Sözleşmesi temel alınarak;

işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen kategoriler ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Kimlik Bilgileri: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız,
 • İletişim Bilgileri: E-Posta adresiniz, telefon numaranız, Mersis Numarası, KEP adresiniz, onaylanmış telefon numarası varlığı,
 • Finans Bilgileri: Vergi Kimlik Numaranız,
 • Adres Bilgileri: Adresiniz,
 • Mesleki Deneyim Bilgileri;

Bu kişisel verileriniz;

 • Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla,
  • KVKK'nın 5/2ç maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması gerektiğinde,
   • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki 'Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri' (Madde 5) gereğince;

işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 28/1. maddesi çerçevesinde, ilgili makamlar tarafından talep edilmesi halinde, herhangi bir aydınlatma yükümlülüğüne tabi olmaksızın ve açık rızanızın aranmaması koşuluyla aktarılabilir.

Öngörülemeyen durumlarda veya kanunlarda açıkça belirtilen şartlar altında, kişisel verileriniz, yasal sınırlamalar ve belirlenen amaçlar dahilinde, kamu kurumlarına (bakanlıklar ve benzeri idari makamlar gibi) aktarılabilir.

Yasal yükümlülüklerimiz dışında, kişisel verileriniz;

 • Saklama faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla, yurt içinde veya yurt dışında bulunan tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

Ek olarak, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince, aracı hizmet sağlayıcı üzerinden satış yapan hizmet sağlayıcıların bilgi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülük kapsamında, söz konusu maddede belirtilen kişisel verileriniz, Gigbi.com üzerinde sizin için ayrılan alanda yayınlanabilir.

ÜYELİK ÜCRETLERİ

İlgili Kişi

Kişisel verileri Gigbi tarafından işlenen siz, gigbi.com üzerinden hizmet sunmanız sebebiyle Hizmet Veren olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

"Gigbi üzerinden hizmet sunmak isteyen kullanıcıların üyelik ücreti ödemesi gerekmektedir. Bu ödemelerle ilişkili olarak aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • Kimlik Bilgileri: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız,
 • İletişim Bilgileri: E-Posta adresiniz, telefon numaranız, fatura adresiniz vb.,
 • Finans Bilgileri: Ödenen üyelik ücretleri, vergi dairesi, vergi kimlik numaranız, kalan üyelik süresi vb.,
 • Hizmet Bilgileri.

Bu kişisel verileriniz;

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin gerçekleştirilmesi, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, ücret politikasının uygulanması ve saklama, arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,
  • KVKK'nın 5/2c maddesi uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilişkili olarak, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartı altında,
   • Sizinle yapılan Kullanıcı Sözleşmesi temel alınarak;
  • KVKK'nın 5/2ç maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması gerektiğinde,
   • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki 'Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü' (Madde 11/2) gereğince;

işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 28/1. maddesi çerçevesinde, ilgili makamlar tarafından talep edilmesi halinde, herhangi bir aydınlatma yükümlülüğüne tabi olmaksızın ve açık rızanızın aranmaması koşuluyla aktarılabilir.

Öngörülemeyen durumlarda veya kanunlarda açıkça belirtilen şartlar altında, kişisel verileriniz, yasal sınırlamalar ve belirlenen amaçlar dahilinde, kamu kurumlarına (bakanlıklar ve benzeri idari makamlar gibi) aktarılabilir.

Yasal yükümlülüklerimiz dışında, kişisel verileriniz;

 • Saklama faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla, yurt içinde veya yurt dışında bulunan tedarikçilerimize,
 • Ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme bilgilerinizin banka veya ödeme kuruluşu olan iş ortaklarımıza,
 • Kredi kartı bilgilerinizin daha sonra kullanım amacıyla saklanması isteğiniz halinde, bu bilgilerin kart saklama hizmeti veren iş ortaklarımıza aktarılması ve açık rızanız doğrultusunda güvenli bir şekilde saklanması

gerçekleştirilmektedir.

TEKLİF VERME VE HİZMET ALANLA İLETİŞİM

İlgili Kişi

"Kişisel verileriniz, Gigbi tarafından işlenmektedir. Gigbi.com üzerinden hizmet sunmanız nedeniyle, 'Hizmet Veren' olarak tanımlanmaktasınız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 'İlgili Kişi' olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Hizmet almak isteyen kullanıcılara yönelik teklif vermeniz durumunda, bu kullanıcılarla iletişim kurabilirsiniz. Bu süreçte hizmet almak isteyenler, sunulan teklifleri değerlendirebilir, hizmet verenlerin iletilerine yanıt verebilir, iletişim ekranı aracılığıyla taraflar metin, görsel ve konum bilgisi paylaşabilir ve son aşamada hizmet alan, kendisine sunulan tekliflerden birini seçebilir. Bu aşamada işlenen kişisel verileriniz şunlardır:

 • Kimlik Bilgileri: Adınız ve soyadınız,
 • İletişim Bilgileri: Mesaj içeriğiniz, mesaj gönderim tarihiniz ve saatiniz,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraflar,
 • Lokasyon Bilgileri: Konum bilgisi.

Bu kişisel verileriniz;

 • Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve saklama, arşiv faaliyetlerinin yönetilmesi amacıyla,
  • KVKK'nın 5/2ç maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması gerektiğinde,
   • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki 'Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü' (Madde 11/2) gereğince;
  • KVKK'nın 5/2c maddesi kapsamında, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilişkili olarak, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda,
   • Sizinle yapılan Kullanıcı Sözleşmesi temel alınarak;

işlenmektedir."

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

"Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 28/1. maddesi çerçevesinde, ilgili makamlar tarafından talep edilmesi halinde, herhangi bir aydınlatma yükümlülüğüne tabi olmaksızın ve açık rızanızın aranmaması koşuluyla aktarılabilir.

Öngörülemeyen durumlarda veya kanunlarda açıkça belirtilen şartlar altında, kişisel verileriniz, yasal sınırlamalar ve belirlenen amaçlar dahilinde, kamu kurumlarına (bakanlıklar ve benzeri idari makamlar gibi) aktarılabilir.

Yasal yükümlülüklerimiz dışında, kişisel verileriniz;

 • Saklama faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla, yurt içinde veya yurt dışında bulunan tedarikçilerimize,
 • Hizmet iletişimi kapsamında ilgili hizmet alanlara aktarılmaktadır.

Gigbi, hizmet alanlarla yapılan iletişimde paylaşılan kişisel veriler konusunda veri sorumlusu değildir. Bu verilerin işlenmesi, hizmet verenler tarafından belirlenir. Aynı şekilde, hizmetin verilmesi sürecinde gigbi dışı kanallar üzerinden gerçekleştirilen iletişimler ve hizmete ilişkin kayıtlar, hizmet veren ve hizmet alan arasındaki hukuki ilişkinin bir parçası olarak işlenir, bu durumda gigbi veri sorumlusu olmaz. Hizmet verenler olarak, hizmet alanlarla olan hukuki ve ticari ilişkileriniz çerçevesinde işlediğiniz kişisel veriler konusunda veri sorumlusu olduğunuzu ve KVKK'dan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeniz gerektiğini hatırlatırız."

İLETİŞİM SÜREÇLERİ

İlgili Kişiler

"İletişim süreçlerinde, Gigbi tarafından işlenen kişisel verilere sahip olan siz, aşağıdaki şekillerde tanımlanmaktasınız:

 • Gigbi.com üzerinden bir mal veya hizmet satın almanız sebebiyle, 'Ürün veya Hizmet Alan Kişi' olarak,
 • Gigbi.com üzerinden hizmet sunmanız nedeniyle, 'Hizmet Veren' olarak.

Her iki durumda da, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 'İlgili Kişi' olarak kabul edilmektesiniz."

TALEP-ŞİKAYET TAKİBİ VE İLETİŞİM

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Gigbi iletişim formu, çağrı merkezi, [email protected] e-posta adresi, posta ve diğer kanallar aracılığıyla bize ilettiğiniz talep ve şikayetler, kimlik ve iletişim bilgilerinizle birlikte aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin gerçekleştirilmesi, talep/şikayetlerin takibi ve saklama, arşiv faaliyetlerinin yönetilmesi amacıyla,
  • KVKK'nın 5/2ç maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması gerektiğinde,
   • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki 'Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü' (Madde 11/2) gereğince;
  • KVKK'nın 5/2f maddesi uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle.

Bu süreç, kişisel verilerinizi işlemenin yasal dayanaklarını ve işlenme amaçlarını kapsamlı bir şekilde ortaya koymaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 28/1. maddesi çerçevesinde, ilgili makamlar tarafından talep edilmesi halinde, herhangi bir aydınlatma yükümlülüğüne tabi olmaksızın ve açık rızanızın aranmaması koşuluyla aktarılabilir.

Kanunlarca öngörülemeyen durumlarda veya kanunlarda açıkça belirtilen şartlar altında, kişisel verileriniz, yasal sınırlamalar ve belirlenen amaçlar dahilinde, kamu kurumlarına (bakanlıklar ve benzeri idari makamlar gibi) aktarılabilir.

Yasal yükümlülüklerimiz dışında, kişisel verileriniz;

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla veri barındırma hizmetleri sağlayan tedarikçilerimize,
 • Talep yönetimi ve iletişim yönetimi alanlarında hizmet aldığımız tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

PAZARLAMA SÜREÇLERİ

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Gigbi üzerinden ticari elektronik iletişim, kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi almak, size özel fırsatlardan haberdar olmak gibi talepleriniz durumunda, kimlik bilgileriniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, iletişim kanalı ve iletişim izni bilgileriniz; iletişim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Bu kapsamdaki açık rızanız, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ticari elektronik ileti alımı için verilen bir onayı temsil etmektedir. Verdiğiniz açık rızayı her zaman iptal edebilirsiniz.

İletişim onayı vermeniz durumunda, bu onaya ilişkin kimlik, iletişim ve onay bilgileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla, KVKK'nın 5/2ç maddesi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olduğunda, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'in 7. maddesi gereğince İleti Yönetim Sistemine (İYS) bildirilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 28/1. maddesi çerçevesinde, ilgili makamlar tarafından talep edilmesi halinde, herhangi bir aydınlatma yükümlülüğüne tabi olmaksızın ve açık rızanızın aranmaması koşuluyla aktarılabilir.

Öngörülemeyen durumlarda veya kanunlarda açıkça belirtilen şartlar altında, kişisel verileriniz, yasal sınırlamalar ve belirlenen amaçlar dahilinde, kamu kurumlarına (bakanlıklar ve benzeri idari makamlar gibi) aktarılabilir.

Yasal yükümlülüklerimiz dışında, kişisel verileriniz;

 • Saklama faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla yurt içinde veya yurt dışında bulunan tedarikçilerimize,
 • Talep yönetimi ve iletişim yönetimi alanlarında hizmet aldığımız tedarikçilere,
 • Ayrıca, ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarınız, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla İleti Yönetim Sistemi A.Ş.'ye aktarılacaktır.

Bu aktarım süreçleri, kişisel verilerinizin yasal çerçevede ve belirlenen amaçlar doğrultusunda işlenmesini ve korunmasını temin etmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

"Kişisel verileriniz, Gigbi.com web sitesi ve Gigbi mobil uygulaması üzerinden, dijital ortamlarda otomatik veya kısmen otomatik yöntemler aracılığıyla elde edilmektedir. Bu süreç, web sitesine erişiminiz, form doldurma işlemleriniz veya çerezler yoluyla bazı bilgilerinizin toplanması gibi yöntemlerle gerçekleşir.

Otomatik veri işleme, insan müdahalesi olmaksızın, bilgisayarlar, telefonlar gibi işlemciye sahip cihazlar tarafından, yazılım veya donanım özelliklerini kullanarak hazırlanan algoritmalar çerçevesinde kendiliğinden yürütülen bir işleme faaliyetidir. Kısmen otomatik veri işleme ise, insan etkisinin bulunduğu ancak yine bilgisayar gibi işlemciye sahip cihazlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetidir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kişisel verilere ilişkin haklarınızı kullanmak için, öncelikle veri sorumlusu olan bizlere başvurmanız gerekmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 14. maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyet hakkı tanınmamıştır.

KVKK uyarınca kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı, b) Eğer kişisel verileriniz işlenmişse, bu konuda bilgi talep etme hakkı, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaçlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı, ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişilere ilişkin bilgi alma hakkı, d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı, e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı, g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilerek aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı, ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı.

Bu haklarınızı, veri sorumlusu olan bizlere başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

"Kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi aşağıdaki yollarla bizlere iletebilirsiniz:

 1. Yazılı olarak, 'Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent Ar-Ge 1 Binası No:105A, 07070 Konyaaltı/Antalya' adresine.
 2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz aracılığıyla [email protected] adresine.
 3. Sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz aracılığıyla [email protected] adresine e-posta göndererek.

Başvurunuzda aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir:

 • Adınız, soyadınız ve yazılı başvuru durumunda imzanız.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız.
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz.
 • Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız (varsa).
 • Talebinizin konusu ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler (varsa).

Başvurunuz, tarafımızca en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak olup, talebiniz ya (i) kabul edilerek ilgili bilgi tarafınıza iletilir veya (ii) gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkında daha detaylı bilgiye, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 'Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'i üzerinden ulaşabilirsiniz.

ÇEREZLER

Çerezler Vasıtası ile Toplanan Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

"Son Güncelleme: 25 Mayıs 2021

Gigbi.com, diğer birçok web sitesi gibi, ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar sunmak, site üzerinde trafik analizi yapmak ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla çerezler kullanmaktadır.

Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, internet siteleri tarafından ziyaretçilerin bilgisayarlarına veya diğer cihazlarına (akıllı telefonlar, tabletler vb.) tarayıcılar aracılığıyla kaydedilen, genellikle harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilerin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verilerini içermezler.

Bu küçük metin dosyaları, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulur. Bu sayede, aynı ziyaretçi siteyi tekrar ziyaret ettiğinde, sunucu bunu tanıyabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi tekrar ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartları olarak düşünülebilir.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahiplik, kullanım ömrü ve kullanım amaçları açısından farklılık göstermektedir.

Sahiplik açısından iki tür çerez kullanılmaktadır: Site çerezleri ve üçüncü taraf çerezler. Site çerezleri, Gigbi tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezleri farklı firmalar tarafından yönetilmektedir.

Kullanım ömrüne göre çerezler, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler belirli süreler boyunca ziyaretçilerin cihazlarında saklanmaktadır.

Kullanım amaçları açısından, web sitesinde kesinlikle gerekli olan çerezler, analitik çerezler, işlevsellik çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleri kullanılmaktadır.

Çerezlerin Kullanım Amaçları

Gigbi.com'da çerezler, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır:

 1. Gigbi'nin Temel Fonksiyonlarını Gerçekleştirmek: Örneğin, Gigbi üyelerinin üyelik bilgilerini kullanarak giriş yapabilmelerini sağlamak gibi temel işlevleri yerine getirmek.
 2. Siteyi Analiz Etmek ve Performansını Artırmak: Örneğin, Gigbi'yi ziyaret eden kullanıcı sayısının tespit edilmesi, performans ayarlarının buna göre yapılması veya kullanıcıların aradıklarını daha kolay bulabilmeleri için düzenlemeler yapmak.
 3. İşlevselliği Artırmak ve Kullanım Kolaylığı Sağlamak: Örneğin, 'Beni Hatırla' seçeneğini işaretleyen kullanıcıların, sonraki ziyaretlerinde kullanıcı adlarının otomatik olarak hatırlanması, arama sorgularının saklanması veya siteyi kullanılan dilin hatırlanması gibi özellikler.
 4. Kişiselleştirme, Hedefleme ve Reklam Faaliyetleri Gerçekleştirmek: Örneğin, kullanıcıların ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş reklam gösterimi yapmak için ziyaretçilerin inceledikleri hizmet türleri üzerinden veri toplamak.

Çerezlerin bu amaçlar doğrultusunda kullanımı, Gigbi.com'un kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve ziyaretçilere daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunmaya yöneliktir.

ÇEREZ TÜRLERİ

Kesinlikle Gerekli Çerezler

Gigbi’nin etkin bir şekilde çalışması ve planlandığı gibi hizmetler sunabilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezler, bu platformun temel işlevlerini desteklemektedir. Örneğin, kullanıcıların Gigbi’ye şifreleriyle giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler aracılığıyla, kullanıcının Gigbi’de ziyaret ettiği her sayfada, site kullanıcısı olarak tanımlanması sağlanır. Bu sayede, kullanıcının site üzerinde gezinirken her yeni sayfada şifresini tekrar girmesi gerekliliği ortadan kaldırılır. Bu tür çerezler, Gigbi'nin kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak ve ziyaretçilere kesintisiz bir hizmet sunmak için zorunlu olarak kullanılmaktadır.

İşlevsellik Çerezleri

İşlevsellik çerezleri, kullanıcıların Gigbi’deki tercihlerini farklı sayfalarda ziyaret ettiklerinde de hatırlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür çerezlerin bir örneği, kullanıcıların seçtikleri dil tercihlerinin her sayfada hatırlanmasını sağlamaktır. İşlevsellik çerezleri, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye ve Gigbi platformunu kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlayacak şekilde optimize etmeye yardımcı olmaktadır. Bu çerezler, kullanıcıların site içindeki tercihlerine göre daha rahat ve verimli bir gezinti deneyimi yaşamalarını sağlar.

Analitik Çerezler

Analitik çerezler, Gigbi.com'un kullanımı üzerine detaylı veri toplamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler sayesinde, siteyi ziyaret eden kullanıcı sayıları, görüntülenen sayfalar, ziyaret saatleri, sayfa kaydırma hareketleri gibi analitik veriler elde edilmektedir. Bu bilgiler, Gigbi'nin performansını izlemek, kullanıcı deneyimini analiz etmek ve sürekli iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Hedefleme/Reklam Çerezleri

Hedefleme ve reklam çerezleri, Gigbi.com'daki reklam içeriklerinin kullanıcılar için daha alakalı ve kişiselleştirilmiş hale getirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler, kullanıcıların ilgi alanlarına uygun reklamların sunulmasına yardımcı olmakta ve aynı reklamların tekrar tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılmaktadır. Bu tür çerezler, reklam kampanyalarının etkinliğini artırmak ve kullanıcıların reklam deneyimini optimize etmek için önemlidir.

Çerez Tercihlerinin Yönetimi

"Gigbi kullanıcılarının kişisel verilerine ilişkin tercihleri konusunda özgür olmaları bizim için büyük önem taşımaktadır. Ancak, Gigbi'nin işleyişi için zorunlu olan bazı çerezlerin tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca, belirli çerezlerin devre dışı bırakılması Gigbi'nin bazı fonksiyonlarının çalışmamasına neden olabilir.

Gigbi'de kullanılan çerezlere ilişkin tercihlerinizi nasıl yönetebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Kullanıcılar, Gigbi'yi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerez tercihlerini kişiselleştirebilirler. Tarayıcı bu imkânı sunuyorsa, çerez tercihleri tarayıcı ayarları üzerinden değiştirilebilir. Tarayıcının sunduğu imkânlara göre, kullanıcılar çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı alma veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma veya silme seçeneklerine sahip olabilir. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik gösterir ve genel bilgilere www.aboutcookies.org adresinden ulaşılabilir. Çerez tercihlerinin, kullanıcının Gigbi'ye erişim sağladığı her cihaz için ayrı ayrı yapılması gerekebilir.

gigbi.com nedir?