Favori listeniz boş.
Favori listeniz boş.

Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

 • gigbi.com
 • Kullanıcı

MADDE 2 – TANIMLAR

 • “gigbi.com” Gigbi Bilişim Elektronik Ticaret ve Sanayi A.Ş Şirketi’ni,
 • “Web Sitesi” http://gigbi.com internet sitesini,
 • “Kullanıcı” üye olsun veya olmasın herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,
 • “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
 • “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,
 • “Profesyonel” Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Profesyonel Profili oluşturan VE ÜYE PROFESYONEL SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAYAN şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Profesyonel tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Profesyonel adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
 • “Profesyonel Profili” Profesyonel’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,
 • “Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Profesyonel’den Teklif almak amacıyla ilettiği talebi ya da Web Sitesi üzerinde yayınlanan hizmet talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından gigbi.com tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Profesyonel Profilleri arasından Profesyonel’e hizmet yönlendirilmesi talebini,
 • “Teklif” Profesyonel'in, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,
 • “Anlaşmaya Varılmış İş” Profesyonel’ler tarafından Sistem üzerinden gönderilen Teklif’in Hizmet Alan tarafından Sistem üzerinden kabul edilmesi,
 • “Hesabım” Üyenin portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelik ile ilgili konularda gigbi.com’dan talepte bulunduğu, üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili bilgileri görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile portal üzerinden eriştiği üyeye özel internet sayfalarının bütününü,
 • “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşme, herhangi bir Kullanıcı'nın Web Sitesi'ni kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir. Web Sitesi üzerinden bir Hizmet Talebi göndermekle ya da bir Profesyonel Profili oluşturmakla, Web Sitesi'ne kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt eder. Gigbi.com işbu sözleşme'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Gigbi.com herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi'nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi'nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi'nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

MADDE 4 – GİGBİ.COM HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Gigbi.com Profesyonel ve hizmet alan üyeye ilişkin hizmet, profil ve teklif talebi bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, kendi onayı sonrasında Web Sitesi'nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Hizmet alan veya verenlerin kendi profilleride yaptıkları değişiklikler gigbi.com onayı sonrası güncellenecektir. Gigbi.com, üyeler tarafından sisteme yüklenen her türlü içerik, görsel ve sair verilerin doğruluğunu, ilanların ve içeriklerinin 3.kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini kontrol etmemekte ve kullanıcılara bu garantiyi vermemektedir. Hizmet alan veya verenin bildirdiği bu bilgilerde herhangi bir hata olması durumunda gigbi.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcıların bu nedenle herhangi bir zarar görmeleri durumunda sorumluluk hatalı bilgiyi verene aittir.

Gigbi.com'un kullanıcı'yı üye olarak tutma zorunluluğu yoktur. Bir başka ifade ile Gigbi.com üye'yi hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi'ni kullanmaktan men edebilir. Bu konuda kullanıcı'nın tazminat talebi olmadığı konusunda mutabakata varılmış olduğu kabul edilir.

Gigbi.com portal içerisinde hizmet alanların Profesyonellere daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere meslek profilleri görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

Kullanıcının ihtiyacı olan hizmetin bulunmasında veya kullanıcının bölgesindeki Profesyonellerin yeterli beceriye sahip olup olmaması yada kullanıcının istediği hizmeti yapmaya gönüllü olup olamayacağını Gigbi.com garanti etmemektedir.

Kullanıcı tarafından tercih edilen Profesyonelin uzmanlığı, kabiliyeti veya yapacağı işin kalitesi de gigbi.com tarafından garanti edilmemektedir. Profesyonellerin Gigbi.com web sayfası aracılığıyla verdikleri fiyat teklifleri sözleşme niteliğinde bağlayıcı teklifler değil, sadece bilgilendirme amaçlıdır ve Gigbi.com’u bağlayıcı nitelikte değillerdir.

Gigbi.com herhangi bir Profesyoneli desteklemez veya tavsiye etmez çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Profesyoneller Gigbi.com’un ne çalışanları ne de Gigbi.com Profesyonellerin bulunmasını sağlayan acente, temsilci, bayii, distribütör, danışman, yüklenici, ortak girişimci değildir. Gigbi.com kullanıcı tarafından talep edilen herhangi bir hizmeti kendisi yapmaz ve sorumluluğu kabul etmez. Kullanıcının hakları Profesyonel ile yapılan sözleşme koşullarına ve bu koşulların yerel kanunları çerçevesinde saklıdır. Gigbi.com Profesyonel ve hizmet alan arasında ödeme, hizmet iptal, indirim veya ücret iade koşulları gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Gigbi.com, üye oylamaları ve üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Profesyoneller arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Profesyonelleri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması nedeniyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, gigbi.com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

Herhangi bir Profesyonel ile kullanıcı arasında çıkabilecek bir anlaşmazlıkta, bu anlaşmazlığı kullanıcının, Profesyonel ile doğrudan görüşmesi gerekmektedir. Kullanıcı olarak Profesyonellerle yapılan görüşme/anlaşma ve bunun sonucunda ortaya çıkan bir anlaşmazlık durumunda meydana gelen her türlü hasar veya talep ( dolaylı veya tesadüfi zararlarda dahil olmak üzere), şüpheli veya şüphesiz, bilinen veya bilinmeyen, açık veya gizli ortaya çıkan her türlü hasar veya talepten (dolaylı veya tesadüfi zararlar dahil olmak üzere) Gigbi.com’u (çalışanlarını, direktörlerini, iştiraklerini, acentelerini), diğer kişi, firma ve varlıkları (iş ortakları dahil olmak üzere, Gigbi.com tarafından istihdam edilen imalatçı veya tedarikçilerini), muaf tutulduğunu işbu sözleşme ile kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

Gigbi.com, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri kullanıcıların da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Şu kadar ki; Gigbi.com, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Gigbi.com, sitedeki bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uyguluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır.

Web sitesinde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Gigbi.com, web sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı elektronik grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcının kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlanması yasaktır.

Gigbi.com yasal bir telif hakkı, fikir ve sanat eseri, 551 sayılı KHK, 554 sayılı KHK, 556 sayılı KHK vb. yasal hakların ihlalinin üye, kullanıcı ve Profesyonel tarafından yapıldığını öğrendiği, kendisine bildirimde bulunulduğu anda bu yasaların aradığı bilebilecek duruma geleceğinden bu bildirimden sonra ve bu durum itiraz eden tarafından yasal hak sahibi olunduğu belgeyle ispatlandığı takdirde bu duruma sebep olan kişiye (üye, kullanıcı, Profesyonel) hiçbir ihtara gerek olmaksızın yasal hak konusunu oluşturan yayını, fotoğrafı, belgeyi, görseli yayından kaldırıp bu kişilerin üyeliklerine de son vermek hakkına da sahiptir. Gigbi.com gerekli gördüğünde üyeler tarafından yüklenen içerikleri ve/veya benzeri verileri de gerekli görmesi halinde yayınını durdurma ve tamamen kaldırma hakkına sahiptir. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Gigbi.com kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Gigbi.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

Gigbi.com, üyelerin yanıltıcı ve aldatıcı içerik yayınlandığının tespiti ve/veya şikayet ve yasal başvuru halinde Gigbi.com sitesinde yayınlanan ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurma ve/veya Üyenin hesabını geçici veya tamamen kapatma hakkını saklı tutar. Gigbi.com, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Gigbi.com, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğimi, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. Gigbi.com kullanıcıların siteden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. Gigbi.com doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

Gigbi.com, web sitesinin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Gigbi.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Gigbi.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

Gigbi.com, hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar. Bu hususta hiçbir kullanıcı kazanılmış hak elde etmiş sayılamaz.

Web sitesi, gigbi.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı ve referans içerebilir. Gigbi.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Gigbi.com, kullanıcılarını yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta, sms ve push notification gibi her türlü iletişim aracı ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu bildirimleri almak istememesi halinde [info@gigbi.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

Kullanıcılardan Profesyonel’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Gigbi.com tarafından yapılacak gerekli kontrol ve onay akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Gigbi.com’un söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır.

Gigbi.com, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkına haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da görüntülü reklam ağındaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgili alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının gigbi.com’a yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcılarının tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amaçlı web işaretleri kullanabilir.

Gigbi.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir.

MADDE 5 – HİZMET ALAN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı, profil sayfası üzerinden bilgilerini güncelleme; teklif veren Profesyonellere site aracılığı ile mesaj gönderme; hizmet verdikten sonra Profesyonelleri puanlama, yorum yazma ve beğendiği Profesyonelleri favori ilanları bölümüne ekleme haklarına sahiptir. Bu bilgiler Gigbi.com sisteminde kayıt edilmek suretiyle tutulmaktadır. Kullanıcının etkileşim sınırı bu sayılanlarla sınırlıdır.

Gigbi.com sisteminde kayıtlı hizmet alanların isim adres ve telefon numarasını teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Profesyoneller ile paylaşılmasından dolayı hizmet alan ve Profesyoneller arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorunlu değildir.

Hizmet alan bilgileri gigbi.com tarafından Profesyonel ile hizmetin sağlanması veya teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Profesyonel tarafından ayrıca hizmet alanın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya hizmet alan ile Profesyonel arasından ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle gigbi.com sorumlu değildir.

HİZMET ALAN, geçerli bir hizmet talebi sunmak için gerekli bilgileri (ne yapılmasını istedikleri, ne zaman yapılmasını istedikleri, nerede yapılmasını istedikleri gibi) eksiksiz ve açık olarak söz konusu talebinde yazılı olarak belirtmelidir.

Gigbi.com, HİZMET ALANIN hizmet talebini bazı durumlarda inceleyebilir ve uygun bulmaması halinde site üzerinde yayınlanmama ve Profesyonellere ulaştırmama hakkını saklı tutar. Hizmet talebinin tanımı gerçek ve doğru olmalıdır. Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk talebi oluşturan kişi yani hizmet almak isteyene aittir.

Site üzerinden verilen her türlü hizmet talebi; yanıltıcı olmayacak, herhangi bir üçüncü şahsın telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmeyecek hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmeyecektir.

İşbu bilgilerin bazıları web sayfası üzerinden kullanıcı veya diğer kişilere yanıt vermeye ihtiyacı olan Profesyonellere veya Gigbi.com’un bağlantılı olduğu kişilere gönderilecektir. Site üzerinden verilen her türlü hizmet talebi virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. HİZMET ALAN sitede yukarıda kurallara aykırı, uygunsuz ve/veya Türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. Gigbi.com kendi takdirine göre yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

HİZMET ALAN; Gigbi.com’a HİZMET ALANLARIN verdikleri her girilen yanlış bilgi başına Gigbi.com’a, bu sorundan kaynaklı olarak etkilenmiş her bir Profesyonele ve kullanıcılar tarafından girilen hatalı, yanlış, uygunsuz bilgiden dolayı mağdur olmuş kişi veya kişilere ortaya çıkabilecek avukat masrafları ve bunlara ilişkin ortaya çıkabilecek dolaylı masrafların toplamı veya kasıtlı, yanıltıcı, zararlı, sahte işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek gerçek zararlar, doğrudan veya takiben ceza gerektiren adli ve para cezalarının toplamı ile birlikte yasal para cezaları, maliyetleri ve bunlara ilişkin ortaya çıkacak dolaylı masrafların toplandığında hangi miktar daha yüksek ise o miktarı ödemek ile yükümlü olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder.

İşbu sözleşme çerçevesinde HİZMET ALAN ve HİZMET VEREN, websitesine yüklediği veya Gigbi.com’un sistemi üzerinde kullanılmak üzere tevdi edilmiş her türlü materyalin, hiçbir gerçek ya da tüzel kişinin haklarını ihlal etmediğini; bu hakları, kanuna aykırı olarak kullanmadığını, kabul, taahhüt ve beyan eder.

18 yaşını doldurmuş olan herhangi bir HİZMET ALAN, işbu sözleşme koşulları uyarınca üyelik formu ile talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak herhangi bir Hizmet Talebi oluşturabilme hakkına sahiptir.

Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

Hizmet Alan, Profesyonel ile yaptığı sözleşmede, Gigbi.com’un hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul, taahhüt ve beyan eder.

HİZMET ALAN, gigbi.com’un sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu hizmetlerdeki ayıplardan hiçbir surette gigbi.com’un sorumlu olmadığını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve/veya ilgili mevzuat hükümleri dahilinde gigbi.com’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında gigbi.com’u şimdiden ibra ettiklerini kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 6 - KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı ve Üye olmak için bir bedel ödeme yükümlülüğü yoktur. Üyeler Hizmet Talebi gönderebilir ve oluşturabilirler. Kullanıcı kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarına devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumludur. Gigbi.com bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı'ya aynen rücu hakkına sahiptir.

Üyelerin, sisteme giriş bilgilerinin (kullanıcı adı ve şifre) korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Üyenin, Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üyeler, Üye hesabının kendi kusurları sebebiyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılması durumunda, üyeler doğrudan sorumludur. Gigbi.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi bir başka kişiye devredilemez. Kullanıcı Gigbi.com’a üye olarak kayıt olduğunda, ortakları ile ticari ilişkiler içine girdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder. Böylece Gigbi.com ve/veya ortakları tarafından kullanıcı olarak kendisi ile irtibat kurulabileceğini kabul, taahhüt ve beyan eder. Sağlanan bütün bilgilerin doğru, güncel ve gerçek oldukları kullanıcı tarafından garanti edilmiştir. Eğer sağlanan herhangi bir bilgi yanlış, güncel olmayan veya eksik ise veya Gigbi.com’un bu bilgilerin, yanlış, güncel olmayan veya eksik olduğundan şüphelenmek için nedenleri var ise, Gigbi.com kullanıcının güncel veya gelecekteki Gigbi.com hizmetlerinden yararlanmasına engel olma hakkına sahiptir.

Bilgisi dahilinde veya dahilinde olmadan herhangi bir şekilde Gigbi.com hizmetlerine kullanıcı şifresiyle yapılan girişlerden tamamen kullanıcı sorumludur.

Kullanıcı, Gigbi.com hizmetlerini reklam amaçlı kullanmayacağını sadece kişisel amaçlı kullanacağını kabul, taahhüt ve beyan eder. Gigbi.com web sitesini veya Profesyonelleri, Gigbi.com hizmetleri ile rekabete sokmak, Profesyonelleri taciz etmek için veya burada belirtilen bir hizmet isteği dışında kullanılması mümkün değildir. Gigbi.com’un web sitesinde yayınlamış Profesyonel profilleri, tarama bilgileri ve değerlendirmeler/puanlama ve yorumlar (kullanıcı tarafından konulan herhangi bir değerlendirme/puanlama ve yorumlar veya diğer içeriklerde dahil olmak üzere) gibi herhangi bir bilgi ve içeriğin sadece ve sadece Gigbi.com’un mülkiyetinde olduğunu ve kullanıcı bunları kopyalamayacağını, yayınlamayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

Yukarıda belirtilen herhangi bir yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde doğacak zararlarının yükümlülüğünü ve kullanıcı ihlalinden kaynaklanarak üçüncü bir tarafın Gigbi.com’a karşı olabilecek iddialarının ve bu iddialardan dolayı doğacak olan Gigbi.com’un zararını kullanıcı olarak tazmin edeceğini bu sözleşmeyi onayladığı anda kabul etmiş ve tamamen Gigbi.com’a karşı sorumlu olduğunu peşinen kabul, taahhüt ve beyan eder.

Gigbi.com hizmetlerini veya sistemlerini kişisel olmayan veya herhangi bir uygunsuz kullanım veya kullanmaya teşebbüs edilmesi veya Gigbi.com’un bundan şüphelenmesi veya saptaması, bununla sınırlı olmamakla birlikte, web sayfasını çökertme, sızma, dolandırma, reklam yapma, yayını bozma, istenmeyen e-posta yollamak gibi faaliyetlerde bulunulması durumda Gigbi.com derhal kullanıcıya haber vermeksizin erişiminizi sonlandırma ve haber vermeksizin yasal yollara başvurmaya veya bununla sınırlı olmamakla birlikte meydana gelebilecek gelir kaybı, onarım, yasal ücretler, maliyet ve giderleri karşılamak için ihtiyati tedbir kararı alınması veya mahkeme yoluna giderek muamele işlemlerine başlama veya diğer adil yollara başvurma hakkına sahiptir.

Kullanıcı; suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların yada uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir içeriği site içerisinde paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen kullanıcıya aittir. Gigbi.com sitede kullanıcı tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin sitede yayınlamama hakkına sahiptir.

Gigbi.com, kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistiki analizler yapmak amacıyla kullanabilir. Gigbi.com aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, portalın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Gigbi.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve Pazar araştırmaları yapmak için gigbi.com’un işbirliği içinde olduğu firmalara kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına kullanıcı onay vermektedir.

MADDE 7 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, işbu Sözleşme'nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri'nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Taraflar bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda Gigbi.com ticari defter ve kayıtlarının tek başına (münhasıran) esas alınacağını, her türlü uyuşmazlıkta kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 8 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

Gigbi.com, kullanıcıların işbu sözleşmeye aykırılığını tespit ettiği takdirde sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmenin bu şekilde feshedilmesi durumunda Gigbi.com veya 3. kişilerin uğradığı tüm zararlar kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

Bu Sözleşme, Gigbi.com tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir. Hesabı iptal etmek için Profesyonel, info@gigbi.com’a fesih bildirim mesajı göndermek zorundadır. Profesyonelin bu fesih bildirimini göndermesi durumda -kabul edilmiş teklifler için fesih geçerli olmamak üzere- Profesyonel'in hesabı 14 (Ondört) gün içinde kapatılacaktır.

Gigbi.com hesap kaydında belirtilen elektronik posta adresine bildirimde bulunarak hesabı ve-veya bu Sözleşme'yi dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir. Bu halde Profesyonel herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

MADDE 9 – TEBLİGAT ADRESİ

Taraflar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (Üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Web Sitesi kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Gigbi.com tarafından yollanmasından 1 (Bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10 – MÜCBİR SEBEPLER

Taraflardan birinin veya her ikisinin çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelecek ve önceden taraflarca öngörülemeyen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve benzeri haller mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. İnternet genel altyapısında meydana gelen bir arızadan dolayı internete erişimin geçici veya kalıcı olarak kesilmesi durumu da tarafların öngöremeyeceği bir mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin 2 (İki) aydan uzun sürmesi durumunda sözleşme fesholmuş sayılacaktır.

MADDE 11 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanıldığı ve Gigbi.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

MADDE 12 – SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

Taraflardan her biri, toplam 12 (Oniki) madde ve Profesyonel Üye Sözleşmesi başlıklı 1 (Bir) ekten ibaret olan bu Sözleşme'nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme'nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.