Anasayfa
Giriş Yap
Kayıt Ol
Kategoriler

🎈 Biz Kimiz?
🧐 Nasıl Çalışır?
🌟 Müşteri Değerlendirmeleri

Destek
İletişim
Kariyer
Blog
Anasayfa
Talepler
Bildirimler
Kategoriler

📲 Mobil Uygulama İndir
🎈 Biz Kimiz?
🧐 Nasıl Çalışır?
🌟 Müşteri Değerlendirmeleri
💁 Destek

Çıkış
İzle ve Öğren 🎓
Genel Bakış 👀
Talepler
Teklifler
Anlaşmalar
Değerlendirmeler
Bildirimler
İstatistikler
Profilim
Ayarlar

📲 Mobil Uygulama İndir
🌟 Üyelik
🌟 Hesabını Yükselt
📣 Profilini Paylaş
🎓 İzle ve Öğren
💁 Destek

Çıkış

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

(İlan Tarihi: 05.09.2017)

MADDE 1 – TANIMLAR

Aşağıda belirtilen terim veya kelimeler işbu Sözleşme kapsamında karşılarında tanımlanmış anlamları ihtiva edecektir.

GİGBİ: GİGBİ Dijital Pazarlama ve Ticaret A.Ş’yi;

Web Sitesi: www.gigbi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;

İçerik: Sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü tasarım, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri;

Profesyonel: Web Sitesine GİGBİ tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan, hesap oluşturup, Profesyonel Profilleri yaratan, teklif talebi alan, teklif veren ve web sitesinde sunulan Hizmetler’den Sözleşme, kural ve politikalar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri;

Profesyonel Profili: Profesyonelin site üzerinde halka açık şekilde yayınladığı video, ses kaydı, fotoğraf, özgeçmiş, hizmet tanımı dahil olmak üzere tüm bilgilerini içeren sayfa veya sayfaları;

Profesyonel Hesabı: Profesyonelin, profilini içerisinde barındıran ve tüm mali ve hukuki sorumluluğunu üzerinde taşıyan fatura, banka, adres ve benzeri bilgileri içerisinde bulunduran doğrudan profesyonelin kontrolündeki sayfa veya sayfaları;

Kategori: Birbirleriyle iş alanı ve/veya etkinlik olarak benzerlik taşıyan Profesyonel Profillerinin gruplanmasını;

Müşteri: Site üzerinden teklif talep eden, teklif alan, Profesyonel tarafından vaadedilen hizmet karşılığında ödeme hizmet sağlayıcı tarafından yönetilen havuz hesaba ön ödeme yapan, web sitesine GİGBİ tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve web sitesinde sunulan Hizmetler’den Sözleşme, kural ve politikalar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri;

Kullanıcı: Web Sitesi üzerinden Müşteri veya Profesyonel tüm gerçek ve tüzel kişileri;

Hizmet: Site içerisinde Kullanıcılara (Müşteri ve Profesyonel) GİGBİ tarafından sunulan hizmetleri;

Mesafeli Satış Sözleşmesi: GİGBİ platformu üzerinde Sözleşme tarafları Profesyonel ve Müşteri’nin ortak iradesi ile oluşturulan, konusu bedel karşılığı belirlenen hizmet ifası olan Sözleşmeyi;

Ödeme Hizmet Sağlayıcı: GİGBİ’nin sözleşmesel ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır.

Ödeme Altyapısı: Müşteri ve Profesyonel arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin ödeme koşullarına uygun olarak ifa edilmesini desteklemek amacıyla GİGBİ tarafından ödeme hizmet sağlayıcı vasıtasıyla sağlanan hizmeti kapsamında Müşteri’nin havuz hesaba ödeme yapması ile başlayan, vaad edilen hizmetin/performansın ifası ile devam eden, hizmet tarihini takip eden 24 saat içerisinde Müşteri tarafından herhangi bir şikayet bildirilmediği takdirde ödeme bedelinin profesyonelin hesabına gönderilmesi ile tamamlanan süreci;

GİGBİ Ödeme Altyapısı Servis Ücreti: Kullanıcıdan tahsil edilen ve her bir ödeme sonunda GİGBİ’nin hesabına aktarılacak bedel.

Teklif: Müşteri tarafından başlatılan, Profesyonelin talebi takiben hizmet vaadini içeren teklifi ile dahil olduğu, Müşteri’nin son onayı vermesi ile sona eren süreci;

Mücbir Sebep: Tarafların Sözleşmeden kaynaklanan borçlarını zamanında yerine getirilmesini engelleyen, önceden görülüp, üstesinden gelinmesi olanağı bulunmayan olayları;

ifade eder.

MADDE 2 - GİRİŞ

2.1 İşbu Kullanıcı üyelik Sözleşmesi siz değerli Kullanıcımız ile Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent Ar-Ge 1 Binası No:105A, 07070 Konyaaltı/Antalya adresinde mukim GİGBİ Dijital Pazarlama ve Ticaret A.Ş. arasında yapılmaktadır. Bu internet sitesine veya mobil uygulamaya girmeniz halinde bu internet sitesinde ya da mobil uygulamadaki herhangi bir bilgiyi kullanmanız veya üyelik işlemlerini gerçekleştirmeniz aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

2.2 Sözleşmenin konusu www.gigbi.com adresli web sitesinde (“web sitesi”) yer alan tüm kurallar GİGBİ tarafından verilmekte olan hizmetlerin kapsamını ve kurallarını belirlemektedir. İşbu Sözleşme, Web Sitesi üzerinden yapılması gerekli üyelik işlemelerinin, e-posta ve/veya SMS ile yapılacak kimlik doğrulama işlemlerinin eksiksiz olarak tarafınızca tamamlanması ile yürürlüğe girecektir.

2.3 Kullanıcı, GİGBİ’ ye ait Web Sitesinin (www.gigbi.com) Müşteri ve Profesyonelleri buluşturan bir platform olduğunu kabul eder. Bu çerçevede Kullanıcı, web sitesinden satın alacağı hiçbir hizmetin GİGBİ tarafından ifa edilmeyeceğini ve GİGBİ’nin satın alınacak hizmetin kalitesi ve niteliği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul eder.

2.4 GİGBİ iş akışı kapsamında Web Sitesine üye olan Kullanıcılar talepleri doğrultusunda hizmet verebilecek diğer Kullanıcılar ile iletişime geçebilecek, teklif talebi gönderebilecek ve talebin kabul edilmesi halinde hizmet alımını gerçekleştireceklerdir.

2.5 Kullanıcılar, verilen hizmet kapsamında GİGBİ’nin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olarak Kullanıcılar tarafından sunulan, web sitesine kaydedilen veya paylaşılan içerikleri kontrol etmek veya işbu içerik veya içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder.

2.6 GİGBİ platformuna tüzel kişi adına üye olacak gerçek kişi, GİGBİ platformunda yapacağı işlemler için ilgili tüzel kişiyi temsil yetkisine haiz olduğunu taahhüt eder. Temsil yetkisinin bulunmadığının tespiti halinde gerçek kişi tüm doğan ve doğacak olan tüm yükümlülüklerden şahsen sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 3 - GİGBİ HİZMET KAPSAMI

3.1 GİGBİ tarafından Kullanıcılara sunulan hizmetler aşağıda genel hatları ile belirtilmiştir. Buna göre GİGBİ platformunun hizmet anlayışı:

 • Profesyonellerin, GİGBİ Web Sitesi üzerinden, içeriklerini kendilerinin oluşturdukları Profesyonel Profilleri aracılığı ile Müşteriye hizmet satışında bulunmalarının sağlanması,
 • Profesyoneller ile Müşterilerin alt yapısı GİGBİ tarafından oluşturulan platform üzerinden hizmetin nitelikleri, fiyatı, zamanı dahil olmak üzere pek çok değişken hakkında iletişimde bulunmak suretiyle mutabakata varmalarıdır.

3.2 GİGBİ Ödeme Altyapısı

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmayan GİGBİ, alım satım sürecinin ödeme aşamasında Müşteri ve Profesyonele 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu uyarınca ödeme hizmet sağlayıcı vasıtasıyla Ödeme Altyapısı’nı sağlar.

 • Ödeme Altyapısı’nın işleyişi aşağıdaki gibidir:
 • Müşteri, Profesyonelden teklif talep eder. Profesyonel, teklifini Müşteri’ye iletir. Müşteri, Profesyonel tarafından paylaşılan teklifi kabul edip, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylamak suretiyle hizmete ait ön ödeme bedelini ya da toplam hizmet bedelini hizmet sağlayıcı nezdindeki havuz hesaba transfer eder ve ön ödeme bedeli ya da toplam hizmet bedelinin havuz hesaba yatırıldığı profesyonele bildirilir.
 • Ön ödeme bedeli ya da toplam hizmet bedeli, hizmetin ifa edilmesine kadar, havuz hesapta bekler. Takiben hizmetin ifası gerçekleşir. Müşteri, teklif alma aşamasında belirtmiş olduğu hizmet tarihini takip eden 24 saat içinde siteye giriş yapıp vaad edilen hizmete dair herhangi şikayet bildiriminde bulunmazsa, hizmet doğrudan onaylanmış sayılır.
 • Müşteri, teklif alma aşamasında belirtmiş olduğu hizmet tarihini müteakiben 24 saat içinde herhangi bir şikayet bildiriminde bulunmazsa, hizmet ön ödeme bedeli ya da toplam hizmet bedelinin profesyonelin hesabına transfer ediliş süreci tetiklenir ve ön ödeme bedeli ya da toplam hizmet bedeli profesyonelin kayıtlı banka hesabına 1(bir) – 7(yedi) gün içerisinde (Banka ve/veya Aracı Finans Kurumlarının işleyişinden dolayı meydana gelebilecek gecikmeler saklı kalmak koşulu ile) transfer edilir.
 • GİGBİ, müşteri ve profesyonel arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, hizmet ön ödeme bedelini ya da toplam hizmet bedelini havuz hesapta bloke etme hakkına sahiptir.
 • Profesyonel ve Müşteriler, Ödeme Altyapısı’ndan ve GİGBİ hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, fon, ceza ve benzeri yükümlülüklerden sorumludurlar.

MADDE 4 - KULLANIM KOŞULLARI

4.1 Genel Kullanım Koşulları

Kullanıcının, GİGBİ tarafından kendisine sunulan hizmetlerden yararlanırken aşağıda belirtilen fiil ve işlemlerde bulunması Sözleşmeye aykırılık kabul edilecektir. Buna göre:

 • Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması ya da reşit olmamak,
 • GİGBİ platformuna ve diğer Profesyonel ve Müşteri dahil olmak üzere tüm Kullanıcıların hesaplarına zarar verebilecek veya kişilerin hesap bilgilerinin ön onay alınmaksızın toplanabilmesine imkan sağlayabilecek yazılım, virüs veya teknolojilerin kullanımı veya dağıtımı,
 • Hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan hizmet bedelinin ödenmemesi,
 • Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, Web Sitesinin her türlü yasadışı veya hileli amaçla kullanılması,
 • Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, yanlış veya başkasının ismiyle hesap açmak, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgah adresi, e-posta adresi, ödeme ve hesap bilgileri vermek,
 • GİGBİ'nin yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının devredilmesi, başka birinin yerine geçilmesi veya yanlış bir isimle teklif verilmesi,
 • Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
 • Profesyonelin profesyonel profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar ve web sitesi içerisindeki Kullanıcı yorumlarını web sitesi dışındaki bir platformda ifşa etmek de dahil olmak üzere, GİGBİ altyapısına, sistemine zarar verilmesi, yorum ve puanlama sistemlerinin site dışı amaçlar için kullanılması,
 • Hesap ve/veya Profesyonel Profili sahibi Profesyonellerin yazılı ön onayı olmaksızın, sitede ifşa edilen bilgilerinin toplanması, saklanması, başka birinin hesabının izinsiz kullanılması,
 • Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması,
 • Geçersiz veya izinsiz bir ödeme şekli kullanmak, hizmet bedelini, fatura ve ödeme süreçlerini manipüle etmeye çalışılması işbu Sözleşmeye aykırılık olarak değerlendirilecektir.

4.2 Profesyonel Kullanım Koşulları

Profesyonel, GİGBİ platformu kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanırken GİGBİ iş akışına, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde belirlenecek genel kurallara uyacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Profesyonel:

 • Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili yönetmelikler dahil olmak üzere tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağını ve Müşterilerin tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendisinin olacağını ve Müşterinin taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağını,
 • Oluşturduğu Profesyonel Profilleri üzerinden sunumunu yaptığı hizmetleri Web Sitesinde listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu,
 • Listelenen hizmetleri ve/veya oluşturulan Profesyonel Profillerini mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunu, bu hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını,
 • Listelenen hizmetlere ve/veya oluşturulan Profesyonel Profillerine ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunu,
 • Listelenen hizmetlere ve/veya oluşturulan Profesyonel Profillerine ilişkin marka, logo, görseller, videolar, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın GİGBİ' ye Sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunu,
 • Listelenen hizmetlerin her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,
 • Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını,
 • İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğinin tespit edildiği durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak GİGBİ tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağını,
 • Listelenen hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunu,

kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5 - KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Profesyonel, GİGBİ’nin kendisini hedef kullanıcı kitlesi ile buluşturan bir aracı platform olduğunu kabul eder. Bu kapsamda GİGBİ, profesyonele yapılacak teklif adedi veya ödenecek minimum bedel konusunda hiçbir taahhütte bulunmamaktadır.

5.2 Profesyonel, Web Sitesi üzerinden kendine ait bir hesap açmayı kabul eder. Profesyonel işbu hesap üzerinden Profesyonel Profili oluşturarak ve zorunlu olarak doldurulması gereken kısımları doğru olduğunu taahhüt ettiği kişisel ve mesleki bilgileri ile dolduracaktır. Profesyonel tarafından oluşturulacak veya revize edilecek Profesyonel Profili bilgileri GİGBİ tarafından onaylandıktan sonra yayına alınacaktır. GİGBİ gerekli gördüğü durumlarda Profesyonel Profillerinde yazınsal/editoryal değişiklik yapma ve/veya Profesyonel Profillerini tamamen yayından kaldırma hakkını saklı tutar. Kullanıcılar kayıt olurken veya sonraki aşamalarda edindiği veya kullandığı isim kullanıcı adı şifre, cep telefonu vb. bilgilerin münferiden kendisi tarafından kullanılacağını sunulan tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aksi halde oluşabilecek tüm zararlardan Kullanıcı (diğer Kullanıcılar, 3.kişiler veya GİGBİ’nin zararlarından) sorumludur.

5.3 GİGBİ her profesyonel için bir (1) ücretsiz bir hesap açılmasına izin verir. GİGBİ, profesyonel hesaplarını haber vermeden herhangi bir nedenle ve herhangi bir zamanda son verilebilir.

5.4 Profesyonel Profili üzerinden verilecek hizmetler kapsamında tüm hukuki ve maddi sorumluk hesap sahibi profesyonele ait olacaktır. Profesyonel, Profesyonel Profilinin Web Sitesi üzerinden yayınlanmasını takiben vermiş olduğu bilgilere paralel Kullanıcı talepleri ile buluşma imkanı bulacaktır. Hizmetlere ilişkin Taleplerin değerlendirilmesi, fiyatlandırılması kabulü veya reddi Profesyonel ve Müşteri arasındaki ticari anlaşmaya bağlı olacaktır.

5.5 Profesyonel, GİGBİ aracılığı ile web sitesi üzerinden gelen Kullanıcı tekliflerini kendi bünyesinde değerlendirip Kullanıcıdan revize talep etme, reddetme veya kabul etme haklarına sahiptir. GİGBİ Müşteri tarafından Profesyonele iletilen teklif talebi içeriğinin doğruluğundan ve bu içerikte taahhüt edilen hiçbir şarttan sorumlu tutulamaz. Profesyonel, Kullanıcıdan gelecek teklif talebi kapsamında karşılığında hizmet ifasını gerçekleştireceği bedeli brüt olarak Kullanıcı ile paylaşmakla yükümlüdür. Kullanıcı tarafından kabul edilip Mesafeli Satış Sözleşmesine yansıyan bedel kesinleşmiş brüt hizmet bedeli olarak kabul edilecek olup Profesyonelin bu bedel üzerinde revize talep etme hakkı bulunmamaktadır. Profesyonel, Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında iletişim bilgilerine sahip olduğu Kullanıcı ile hizmet ifasının eksiksiz ve ayıpsız bir şekilde yerine getirilmesi için ifa tarihine kadar gerekli gördüğü zamanlarda iletişime geçerek bilgi alışverişinde bulunacağını taahhüt eder.

5.6 Profesyonel, hesabı üzerinden Profesyonel Profili oluştururken GİGBİ tarafından belirtilen hizmet iptal koşulları seçeneklerinden birini seçmekle yükümlüdür. Hizmet iptal koşullarında yapılacak revizeler değişiklik tarihinden sonra alınan Müşteri teklifleri için geçerli olacaktır.

5.7 GİGBİ, Müşteri tarafından belirtilen hizmet tarihi ardından 24 saat içerisinde Müşteriden herhangi bir şikayet talebi alınması halinde Müşteri memnuniyeti kapsamında yapacağı tetkikler sonuçlanana kadar Profesyonele yapacağı ödemeyi durdurma hakkına sahiptir. Kullanıcı ile Profesyonel arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklar durumunda GİGBİ tarafların bir uzlaşmaya varana veya mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar ön ödeme bedeli ya da toplam hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir.

5.8 Profesyonel, GİGBİ platformu aracılığı ile ifa edeceği hizmetlerin yasal düzenlemelere aykırı içerikler barındırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.9 Profesyonel işbu Sözleşme veya ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğinin GİGBİ tarafından tespit edilmesi halinde GİGBİ tarafından talep edilecek işlemleri gecikmeksizin yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

5.10 Profesyonel, kendisinin ifa ettiği veya edeceği hizmetlerle alakalı olarak 3. Kişilerden veya resmi kurumlardan GİGBİ’ ye yöneltilecek soruşturma, ihtarname veya davada, GİGBİ’nin kendisini savunabilmek için talep edeceği tüm bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.11 Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan GİGBİ Dijital Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“GİGBİ”) sorumlu değildir. GİGBİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.12 Kullanıcılar Web Sitesinde kendisi tarafından paylaşılacak ve Web Sitesi üzerinde diğer Kullanıcıları tarafından görülebilecek tüm video ve görsel paylaşımların fikri ve sinai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi olduğunu taahhüt eder. Kullanıcı tarafından yüklenen görsel ve videolarla ilgili GİGBİ’ ye 3. kişilerce gönderilecek bir ihtilaf bildirimi üzerine GİGBİ, ilgili tüm içeriği web sitesinden kaldırmaya ve Kullanıcının Profesyonel Profilini dondurmak veya hesabını silmek de dahil olmak üzere tüm gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. Kullanıcı tarafından Profesyonel Profillerine yüklenen görseller ve videolar GİGBİ tarafından üzerinde değişiklik yapılması suretiyle tanıtım amacı ile farklı mecralarda kullanılabilecektir. Web Sitesi içerisinde yer alan içeriğin, içerik sahibi Profesyonel hariç olmak üzere herhangi bir Kullanıcı tarafından Web Sitesi haricinde herhangi bir elektronik veya fiziksel ortamda, kullanılmasının sağlanması, teşhir edilmesi ayrıca bir zarara veya hukuka aykırılığa sebep olma şartı aranmaksızın işbu Sözleşmeye aykırılık oluşturacaktır.

5.13 Profesyonel, hizmetin ifasında Mesafeli Satış Sözleşmesinde anlaşılan şartlara uygun olarak performansını icra edeceğini ve GİGBİ’nin ticari itibarını zedeleyici her türlü eylemden kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

5.14 GİGBİ, Profesyonel ve Kullanıcı arasında imzalanmış Mesafeli Satış Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleşecek olan hizmetin ifası öncesinde veya hizmet ifası sırasında meydana gelebilecek haksız fiillerden, maddi zararlardan hiçbir surette sorumlu tutulamayacaktır.

5.15 Profesyonel, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin imzalanmasından itibaren taahhüt ettiği hizmetten cayması halinde hizmetin ifasını gerçekleştirmediği takdirde Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer alan hizmet ifa bedelinin 5 (beş) katı cezai şart bedelini GİGBİ gözetiminde Müşteri’ye derhal ve bir kerede ödemeyi taahhüt eder. Cezai şart yükümlülüğüne halel getirmemek üzere işbu madde kapsamında bir cayma bildirimi halinde GİGBİ, Profesyonele ait profil hesaplarını dondurma veya kapatma haklarına sahiptir.

5.16 Kullanıcı, GİGBİ ile olan ticari işbirliği kapsamında elde edeceği tüm kazançların vergilendirilmesi hususunda tüm yükümlülüklerin yalnızca kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6 - ÜCRET POLİTİKASI

6.1 Ödeme Prensipleri

Profesyonel, Ön Ödeme Altyapısı üzerinden tamamlanan her ödeme işlemi için brüt ödeme bedelinin %4,19’unu “GİGBİ Ödeme Altyapısı Servis Ücreti” olarak GİGBİ’ ye ödemeyi kabul eder.

Bu bedel GİGBİ’nin bu hizmeti uçtan uca ve güvenilir şekilde sağlayabilmek için işbirliği yaptığı ilgili bankaların, elektronik para kuruluşlarının, ödeme kuruluşlarının ve diğer tüm aracıların maliyetlerini karşılayabilmek için alınır.

İşbu servis ücreti, her başarı işlem sonucunda Profesyonele GİGBİ tarafından fatura edilir ve her ödeme işlemi ile birlikte Ödeme Altyapısı dahili havuz hesaptan tahsil edilir.

Profesyonel, Profesyonel Profili oluştururken belirtilen belge durumu seçeneklerinden birini seçmekle yükümlüdür. Seçilen belge durumu statüsü, Müşterinin niteliğiyle beraber mali mevzuat doğrultusunda onaylanacak mesafeli satış sözleşmesi içeriğinde 'Sözleşme Konusu Hizmet' maddesi altında ayrıca yer alacaktır.

Belge durumu seçiminde 'belirtmek istemiyorum' opsiyonunu işaretleyen Profesyonel için, mesafeli satış sözleşmesi fatura düzenlenecek şekilde yapılandırılır ve Müşteri ile mutabakata varılmadığı koşullarda dahi Profesyonel fatura keseceğini beyan etmiş kabul edilir.

Müşteri'nin gerçek veya tüzel kişi olması fark etmeksizin Profesyonelin Müşteriye fatura kesmesi durumunda teklif dahili belirtilen bedel KDV dahil olarak kesilecektir.

Profesyonelin Müşteriye serbest meslek makbuzu düzenlemesi durumunda, Müşteri kurum ise stopaj bedelini yüklenmekle mükelleftir.

Profesyonelin Fatura ve serbest meslek makbuzu düzenleyemediği durumlarda, Profesyonele gider pusulası imzalatılmalı ve hizmet bedelinden doğan stopaj bedeli Müşteri tarafından yüklenilmelidir. (Gider pusulası mali mevzuat doğrultusunda sadece Kurumsal Müşteriler tarafından hazırlanabilir.)

Profesyonelin teklifine konu olan ön ödeme bedeli ya da toplam hizmet bedeli, alıcı tarafından taksitle yapılmış ise, ortaya çıkan vade farkı Müşteri tarafından üstlenilir ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde var olan icmale işlenir. Söz konusu vade farkı Profesyonel tarafından hazırlanması gereken belgelerde (fatura, makbuz, vb...) Müşterinin dikkatine sunulmalıdır.

Örnek olarak ön ödeme bedeli 200,00 TL olan, ödeme şekli: Kredi Kartı - 8 Taksit şeklinde gerçekleşen işlemin taksitli ödemeden ileri gelen vade farkı 10,00 TL ise Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne işlenmiş olan Genel Toplam - Vade Farkı Dahil 210,00 TL’lik bedel Müşteri tarafından 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu uyarınca GİGBİ’nin çalıştığı ödeme hizmet sağlayıcının yönetimindeki havuz hesaba ödenir. Vade farkı dahil olmak üzere Genel Toplam, Profesyonel tarafından Müşteri için hazırlanmış belgelerde (fatura, makbuz, vb...) dikkate alınmalıdır.

İşbu vade farkı, başarıyla gerçekleşen işlem sonucunda GİGBİ tarafından Profesyonele kesilecek olan ödeme altyapısı servis ücreti faturası dahili ek bir satırda gösterilerek Profesyonele yansıtılacak olup, yukarıdaki örnekten hareketle 8,38 TL’si GİGBİ Ödeme Altyapısı Servis Ücreti 10,0 TL’si Vade Farkı yansıtma olmak üzere toplam 18,8 TL’lik bedel üzerinden kesilecek olan fatura Profesyonel ile paylaşılacaktır.

Yukarıda belirtildiği üzere, aynı şekilde söz konusu ‘Vade Farkı’ mali mevzuat doğrultusunda Profesyonel tarafından da Müşteriye teslim edilmek üzere hazırlanacak olan belgeler çerçevesinde dikkate alınmalıdır.

6.2 İptal Koşulları

Profesyonel tarafından teklif talebinin kabulü ve teklifin iletilmesi ile taahhüt edilen hizmet mücbir sebepler haricinde Profesyonel tarafından iptal edilemez. Müşteri, rezervasyonunu iptal etmek isterse Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yazılı olan Ön Ödeme bedelinden feragat etmiş sayılır. Rezervasyonun müşteri tarafından iptal edilmesi durumunda, ön ödeme bedelinin, GİGBİ Ödeme Altyapısı Servis Ücreti haricinde geri kalanı havuz hesaptan Profesyonel’e aktarılır.

MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER

7.1 GİGBİ işbu web sitesi ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin ya da mobil uygulamanın kullanımı ya da siteye ve mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

7.2 GİGBİ verdiği hizmet kapsamında tanımlamış olduğu ücretlendirme politikasını 30 gün öncesinde yapacağı bildirim ile tek taraflı olarak revize etmek hakkına sahiptir. Revize bildiriminin web sitesinde yayınlanmasından itibaren Kullanıcı, şartları kabul etmemesi durumunda Sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir.

7.3 Profesyonel, Müşteri tarafından gelecek iptal bildirimlerinin Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilmiş olan iptal koşullarına uygun olarak yapılması halinde herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri, iptal bildirimlerinin Profesyonelin iptal koşullarına uygun olarak yapılmadığı hallerde ise Ön Ödeme bedelinden feragat etmiş sayılır. Bu durumda GİGBİ, Ödeme Altyapısı Servis Ücreti’ni tahsil ederek kalan bedeli Profesyonele aktarılacaktır.

7.4 Müşteri tarafından yapılan iptal bildiriminin hizmetin ifasına başlanmadan 24 saat içerisinde yapılması halinde Profesyonel, Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında hak etmiş olduğu bedelin tamamına hak kazanacaktır. Müşteri’nin yukarıda sayılan iptal halleri ve koşullarına girmeyen haller dahil olmak üzere herhangi bir neden vesaikle Mesafeli Satış Sözleşmesi iptal etmiş olması halinde herhangi bir istisna uygulanmaksızın Ödeme Altyapısı Servis Ücreti GİGBİ tarafından tahsil edilecektir. GİGBİ kendi insiyatifi ile belirleyeceği koşullar kapsamında Ödeme Altyapısı Servis Ücreti bedelinin tamamından veya bir kısmından Müşteri’ye indirim olarak yansıtılmak üzere her zaman vazgeçebilir.

7.5 Kullanıcılar Web Sitesi’ni ziyaret edip Profesyoneller hakkında bilgi edinirken GİGBİ belli bilgilere erişime izin vermek için kayıtlı kullanıcı olmayı zorunlu kılabilir. Kullanıcı’nın kayıt formundaki zorunlu alanları (yasal ad, soyad, adres, telefon numaraları, yürürlükteki ödeme verileri, kredi kartı numarası, son kullanma tarihi ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm bilgileri) doğru, eksiksiz güncel bilgi ile sağlanması gerekmektedir.

7.6 Kullanıcının üye olarak bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacaktır. Kullanıcı bu bilgileri gizli bir şekilde korumayı ve 3. şahıs ve şirketlerle paylaşmamayı taahhüt eder. Eğer kendine ait bu bilgilerin çalındığı veya kopyalandığını tespit etmesi halinde GİGBİ’ye yazılı olarak hiç vakit kaybetmeden haber vermek ve kullanıcı adı/şifresini değiştirmekle yükümlüdür. Kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz ele geçirilmesi durumda oluşacak her türlü zarardan GİGBİ sorumlu olmayacaktır.

7.7 GİGBİ'nin, Profesyonel tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe GİGBİ'nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.8 Kullanıcı, GİGBİ aracılığı ile sunacağı hizmetin gereği olarak telefon ve e-posta bilgilerinin GİGBİ üyeleri ile paylaşılmasını kabul etmektedir.

7.9 GİGBİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7.10 Bu internet sitesi ya da mobil uygulama GİGBİ’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. GİGBİ, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

7.11 GİGBİ bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, GİGBİ markası ve diğer markalar, www.gigbi.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. GİGBİ’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

7.12 GİGBİ, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye veya mobil uygulamaya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

7.13 Kullanıcı işbu Sözleşmeyi kabul etmekle GİGBİ ile paylaşmış olduğu kişisel veriler de dahil olmak üzere tüm bilgilerin yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak kullanılabileceğini ve 3. Kişilerle paylaşılabileceğini kabul eder.

7.14 GİGBİ, daha kaliteli ve kapsamlı hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. GİGBİ bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, Kullanıcı Profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik Kullanıcı “sınıflandırma” çalışmalarında sadece GİGBİ bünyesinde kullanılmaktadır.

7.15 Kullanıcının sisteme ve hesabına girdiği tüm bilgiler yalnızca Kullanıcı tarafından değiştirilebilecektir. Bir başka kişinin bu bilgilerde değişiklik yapması mümkün değildir.

7.16 Profesyonel, GİGBİ hizmetlerinden faydalanılarak satın alınan hizmetler kapsamında ortaya çıkacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden Müşteri ile birlikte sorumlu olduğunu kabul eder. GİGBİ, Müşteri ve Profesyonelin işbu yükümlülükleri gerektiği gibi yerine getirmemesi sonucunda diğer Kullanıcıların, GİGBİ’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan, ve taahhüt eder. Kullanıcılar site üzerinde gerçekleştireceği her türlü işlem ve eylemde iş bu sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

7.17 Taraflar işbu Sözleşme ile aralarında hiçbir şekilde temsilcilik, acente, ortaklık, İş Kanunu kapsamında işçi-işveren ilişkisi kurulmadığını kabul etmektedirler.

7.18 Taraflar işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini Karşı Taraf’ın onayı olmaksızın herhangi bir 3. Kişiye devredemeyecektir.

7.19 Kullanıcı, GİGBİ tarafından kendisine yapılacak tüm bildirimlerde Web Sitesi üyelik girişi kapsamında bildirdiği ve güncel olarak hesabına yer alan e-posta ve fiziksel adreslerinin kullanılacağını ve bu adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli sayılacağını kabul eder.

7.20 İşbu Sözleşme taraflardan herhangi birinin bildirimi ile her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde fesih bildirimi tarihinden önce doğmuş olan karşılıklı hak ve yükümlülükler geçerli sayılacaktır.

7.21 Kullanıcı, işbu sözleşmeye taraf olmakla, GİGBİ'nin site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektedir.

7.22 Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerinin, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HUMK 193. madde anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan, ve taahhüt eder.

7.23 Kullanıcı işbu Sözleşme’de yer alan hükümlerin ihlal edilmesi halinde GİGBİ’ nin sözleşmeyi ihlalden kaynaklanan tüm zarar talepleri saklı kalmak koşulu ile derhal feshedebileceğini kabul eder.

7.24 Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

7.25 GİGBİ'nin haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

7.26 İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. Hizmet alımının onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

** 7 (yedi) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, 05/09/2017 tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

gigbi.com nedir?